Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

12 maart 1878

van

Multatuli

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

12 maart 1878

Brief van Multatuli aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 2 (½) beschreven (M.M.)

Groningen 12 Maart beste Bruinsma! Ik ben doodmoê en dat was ik gister ook. 't bleek my, en zeker ook anderen op de lezing. M'n keel was rauw, en voor 't eerst gedurende deze tournée voelde ik physieke belemmering in 't afwerken van m'n taak. Sedert vele nachten mis ik 'n behoorlyke slaap, en bovendien ben ik zeer onwel en zwak. Eén der redenen was dat ik gister by den besten Versluys en z'n lieve vrouw te veel gesproken had. Ik mag niet riskeeren dat ik morgen weer die fout maak, en daarom vraag ik U als 'n vriendschapsdienst, breng me asjeblieft morgen in 'n logement! Dan kan ik me afzonderen tot na de lezing! Ik moet U dit vragen, want waarlyk anders zie ik geen kans m'n voordracht te houden. Neem 't niet kwalyk, ik moet. Met het oog op m'n zwakte en uitputting is m'n taak zeer zwaar.

Wees met de lieve Hilda hartelyk gegroet.

Dek

Ik kom 2 uur smiddags. Na de lezing kom ik by je.