Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

5 november 1877

van

Multatuli

aan

Vitus Bruinsma, H. Bruinsma

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 18. Brieven en dokumenten uit de jaren 1875-1877 (1987)

terug naar lijst

5 november 1877

Brief van Multatuli aan Vitus en Hilda Bruinsma. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.)

Op de bewaard gebleven envelop de poststempels Wiesbaden 6/11 77 en Leeuwarden 6 nov 77 en de adressering WED ZeerGel. Heer Vitus Bruinsma Phil. Nat. Dr. Leeuwarden Holland.

Wiesb. 5 Novr 1877

's avends laat

beste Vitus & Hilda, ja, zend me, als ge 't missen kunt, die honderd gulden! Ziedaar nu eindelyk een brief van my. Welnu ik schreef expres niet, omdat ik m'n getob verbergen wou, en wel schryvende, kon ik 't niet binnen houden. Morgen schryf ik U, nu ik toch m'n verdriet gebiecht is [1.] is: kennelijke verschrijving voor heb., 'n langer brief.

We zyn verhuisd naar

Dotzheimerstrasse 48.

Dank voor ‘Ons Streven’ en voor 't pyltje by den naam van Juffr. Schaepman. [2.] In het nummer van 31 oktober 1877 wordt medegedeeld, dat voor de akte delfstof-, aard-, plant- en dierkunde middelbaar onderwijs (voor huis-onderwijs) H.M. Schaepman is geslaagd. Vgl. V.W. XVII, blz. 136. Ik schryf morgen.

Hartelyk gegroet van ons beiden. Mies had al lang aan Hilda willen schryven, maar ik verzocht haar altyd uittestellen tot ik geen hulp zou noodig hebben. Helaas!

Dag [3.] Dag: doorgestreept. Goeden nacht, beste kinderen.

Dek