Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

23 januari 1875

van

Jan Versluys (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

23 januari 1875

Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.) Fragment.

Groningen 23 Januari '75

(....)

Van Mult. ontving ik gisteren een brief waaruit blykt dat hy zeer ingenomen is met myn stuk. Ook Vosmaer vond het goed. Ik moet U iets melden over den Mult. bond. Feringa heeft een plompheid begaan door over die zaak op hoogst onkiesche wyze te schryven aan M. Deze heeft hem natuurlijk terstond zyn f10 terug laten zenden. Feringa meent het goed; maar hy vat vele zaken wat heel cru op; hy begrypt het teere van zoo'n zaak niet. Ik heb nu Feringa maar in de meening gebracht of gelaten zoover hy er in was, dat de heele zaak in 't riet geloopen is; wat echter het geval niet is. Schryf er dus svp. niet over aan Feringa.

Na vriendschappelyke groeten

tt

JVersluys.