Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

31 december 1874

van

Vitus Bruinsma (bio)

aan

Carel Vosmaer (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

31 december 1874

Brief van V. Bruinsma aan C. Vosmaer. Enkel velletje postpapier geheel beschreven. (M.M.)

Leeuwarden Oudejaarsdag 1874

Waarde Heer Vosmaer

Ingevolge belofte bericht ik U, dat onderstaande personen zich verbinden jaarlijks f10 af te zonderen voor Multatuli. Zij doen dit zonder eenig voorbehoud, eenige ‘maar’, of zonder er ooit naar te zullen vragen hoe en waarvoor het geld is gebruikt. Zoo M. het slechts in handen krijgt, en zijn levensgenot er wat door wordt verhoogd is 't hun genoeg. Zij laten de wijze waarop gij hem het geld wilt bezorgen geheel aan U over en hopen dat gij voor alle deelnemers, de tusschen persoon zult willen zijn. Ik sta voor al de personen in, en verbindt mij nog afzonderlijk U hunne bijdragen op door u aangewezen tijdstippen ieder jaar, toe te zenden. Mocht deze soort van administratie U om d'een of andere reden bezwaarlijk vallen, dan zal de Heer Versluys haar zeker wel willen over nemen. Intusschen, gij komt ons het meest geschikt voor en ook Versluys zal U zijn lijstje van deelnemers zenden. Ik zend hem ook het mijne en hij mij het zijne; gaarne zou ik ook de namen van de andere deelnemers van u willen weten, om dat die namen samen zoo'n aardige bijdrage leveren tot onderlinge kennismaking der vrijdenkenden.

In afwachting van bericht wanneer gij de, of een gedeelte der, bijdragen wilt ontvangen

met achting

tt

1 Vitus Bruinsma Leeuwarden
2 Frederik Postma koopman id.
3 J. Postma - v.d. Wal zijn vrouw id.
4 S. Postma koopman id.
5 R. Dijkstra hulp-apotheker id.
6 Herman van Gelder mil. apotheker id.
7 O.J. Risselada leraar H.B. School Almeloo.
8 Hillegonda Schaepman 's Hage.
9 P. van Asperen hulp-apotheker Zaandam.
10 D. Veen Kzn. apotheker Zwolle.
11 D. v.d. Meer hulp-apotheker 's Hertogenbosch.
12 A.E.J. Bruinsma forst-akademiker Duitsland