Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

2 december 1874

van

Vitus Bruinsma (bio)

 

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

2 december 1874

Brief van V. Bruinsma aan zijn vrienden. Bijschrift op blz. 6 der copie van zijn brief aan Multatuli, d.d. 25 november. (M.M.)

De ondergeteekende verklaart 't bovenstaande voor een ‘copie conform’ en verzoekt alle lezers Poppie's arbeid te waardeeren, die hen er voor behoedt een bijna onleesbaar klad van den ondergeteekende te moeten ontcijferen.

Ik kan tot aller genoegen er bij mededeelen, dat ik reeds antwoord heb, gister gekregen, mooi en groot, twee geheele velletjes klein postpapier aan alle kanten vol en nog een klein papiertje er bij. Ik zal die brief niet laten circuleeren maar het voornaamste er uit later mondeling mededeelen of een uittrekseltje er uit overschrijven. Alles wat er in staat is namelijk niet voor publiciteit zelfs in een beperkten kring geschikt en M. doet me mededeelingen met uitdrukkelijk verzoek slechts Gonne er deelgenoot van te maken. Er staat echter ook genoeg interressants in dat wel bekend mag zijn voor al onder de vrienden, aan wie hij ‘zijn hartelijke groet’ zendt, dat zal ik, zooals ik zei, later mededeelen, - mijn brief was hem zeer aangenaam, hij kwam hem ‘oprecht’ voor, wat hij niet van alle - en dit getal is legio - die hij ontving kon zeggen. Tweemaal noemt hij me: ‘beste kerel’! Mein Liebchen was willst du noch mehr?

Intusschen den Lezer heil!

Vitus Bruinsma

's Hage 2 Dec. 74