Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

10 november 1874

van

Jan Versluys (bio)

aan

Vitus Bruinsma (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

10 november 1874

Brief van J. Versluys aan V. Bruinsma. Dubbel velletje postpapier tot midden blz. 3 beschreven. (M.M.) Fragment.

Groningen 10 Nov. '74

(....)

Uwe artikelen in de Sneeker Courant heb ik met zeer veel genoegen gelezen. Heeft U ze ook aan Multatuli gezonden? Ze zouden hem stellig genoegen doen. Zijn adres is: E. Douwes Dekker, Schwalbacherstrasze 9a te Wiesbaden. Ik wenschte dat wij jongeren hem gezamenlijk konden steunen, niet door oproepingen in de Courant en bijdragen met ‘maars’ maar zonder praatjes en onvoorwaardelijk met b.v. een jaarlijksche bijdrage van f10 voor ieder lid, dat hem onvoorwaardelijk hoogacht. Van tijd tot tijd verkeert hij in nood zoals onlangs bij het overlijden zijner vrouw, toen hij geen geld had om naar Venetië te gaan, waar zij overleden is.

(....)

tt

JVersluys