Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 februari 1882

van

Multatuli

aan

Johan B.H. Bremer, Christina Bremer bio

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 21. Brieven en dokumenten uit de jaren 1881-1882 (1990)

terug naar lijst

28 februari 1882

Brief van Multatuli aan J.B.H. Bremer en C. Bremer-Snelleman. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Nieder Ingelheim 28 febr 1882 lieve beste menschen! Ik ben zeer beschaamd! Toen Christina zoo gul opgave vroeg van een boek dat ik gaarne wenschte te hebben, deed het me waarlyk genoegen terstond iets te kunnen noemen. Het ordinaire ‘ik weet het met’ klinkt zoo als van 'n kind dat op z'n vinger zuigt. Ja, ik was bly, inderdaad een titel te kunnen opgeven, juist om Uw lieve gulheid niet te-leur te stellen. Maar... ik wist niet dat ik zoo onbescheiden was! Dat zie ik nu, na 't ontvangen van 't pakket. Er blykt me dat het een kostbaar werk is, wat me geenszins verwondert nu ik den ryken inhoud zie! Ik begon al verlegen te worden toen ik uit Christina's briefkaart vernam dat er zes deelen waren. Maar in die volume zit 'm de zaak niet. Het is een zeer duur werk. Gister heb ik er tot diep in den nacht in zitten bladeren en lezen. Het is hoogst interessant. (Byv. de artikels over de pseudo-Louis XVII's, over Alexandre Dumas (den boekenfabrikant met collaboratie) over George Sand, en anderen) en net iets voor my die er in groei als ik de boekenmakery naar beneden zie halen. Ja, ik houd het schryversambacht als métier voor 'n pest der maatschappy.

Maar 'n andere kwaal is... onbescheidenheid! En ik zie in, onbescheiden geweest te zyn door 't opgeven van dien titel. Zeker verslag dat ik voor jaren van dat werk gelezen had, bracht my in den waan dat het één deel was! Misschien was er tydens die aankondiging slechts een livraison [1.] livraison: aflevering (fr.) of één deel van uitgekomen, zoodat de referent toen slechts sprak van één boek. Zóó althans stelde ik me de zaak voor. Aan een lyvig - en zoo duur! - werk dacht ik niet. Wat moet ge wel van my gedacht hebben! Ik zit er waarlyk mee bezet! Als er nu maar een flink vet kalf in Ingelheim is, tegen den tyd dat gyl. hier komt!

Ik hoop dat er gauw weer de een of andere pikante moord te Brussel wordt vertoond om Uw gedachten afteleiden van myn impudenties [2.] impudenties: onbeschaamdheden (naar het fr.)

Hartelyk gegroet

van

Uw liefhebbenden

Dek