Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

maart 1886

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 25. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1871-1886 en registers (1995)

terug naar lijst

Eind maart 1886

Brief van Y. Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.) Fragmenten.

Lieve Line!

Tot deze zomer uitstellen - dàt hoop ik niet, en toch durf ik je nog het komen niet aanraden. Ik ben nog steeds heel heel lam en beroerd en zie met Sehnsucht [1.] Sehnsucht: hevig verlangen (du.) naar mooi weer uit. Zoodra ik maar elken dag buitenlucht kan happen zullen de kwaaltjes wel voorbijgaan, en zoodra deze voorbijgegaan zijn hoop ik je direkt te schrijven. Gij zult alweer zooveel interessante pratensstof hebben opgegaard! Uw leven is zoo ongelijk aan onze; wij leiden geen oesterleven Goddank, maar toch een leven zonder bijna eenige afwisseling van buiten. Van voordrachten, tooneel etc. etc. houden [2.] houden: (bedoeld) houden we. o dol dol maar - voorzichtigheid gebiedt me volle zalen te mijden en opwinding ook. Bah t'is zoo lam als men weet bij 't streekje langs te moeten [3.] bij 't streekje langs moeten: voorzichtig aan doen. zou t dom en misdadig zijn (een pleonasme volgens dek) om t niet te doen. (....)

En nu nog iets van de Dekjes. In de laatste acht dagen hoorde ik niets van Mies. Door mijn zwager Gorter die in Weenen is hoorde ik evenwel dat Dek tegenwoordig zeer wel is. Verbeeld je Dek en Gorter spelen samen 3 partijen schaak - en nu voor eenige dagen kwam Dek met het voorstel er nog drie bijtenemen - Ook spreekt Dek op zijn kaarten nog bijna altijd over de aardbeving die in Wiesbaden plaats vond maar die ze ook in Ingelheim flink gevoelden. Dek's verjaring is zonder eenige feestelijkheid voorbij-gegaan. ‘ik had nog zoo gehoopt,’ schreef Mies dat Mevrouw de Haas ons door haar komst zou verrassen, maar niets niets. In de paasch vacantie komt Zurcher er weer. Dat vinden én Dek en Mimi heerlijk. De kleine Wou zal met 1 Mei naar school en moet dan ook 4 uur in de week ‘religions Unterricht’ genieten. Nu ik geloof dat het kind het zonder schade zal verduwen [4.] verduwen: verteren..-

Hoe gelukkig dat je gedienstige weer beter is - en meer vooral voor t kind zelve: zulke wezentjes hebben gewoonlijk nog zoo'n echt genot in t leven. Spoedig hoop ik weer te schrijven. Intusschen blijft elk levensteeken van je hartlijk welkom aan

Uwe Ym.

OB groet hartlijk!