Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

maart 1886

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 25. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1871-1886 en registers (1995)

terug naar lijst

Begin maart 1886

Brief van Y. Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Lieve Line! Je laatst briefje vond me ziek in bed. t' eerste wat ik doe nu de lust weerkeert is je te danken voor je beide - Och t speet me zoo om t' meisje waarover ge schreeft, maar een weinig blij dat ge verhindert waart hier te komen was ik toch, wijl ik je geen warme kamer tot slaapvertrek kon aanbieden. Ik had vergeten dit vroeger te zeggen en t zou me zoo gespeten hebben als zoo 'n lam iets oorzaak had moeten zijn van 'n nietkomen - Steeds wachtende op zachter weer dat zich wachten liet, om myne uitnoodiging dringender nog te herhalen, en door tal van andere omstandigheden waarvan je wel eens iets zult hooren als ge komt, stelde ik steeds myn schryven uit, tot je laatst briefje op 2 Mrt me een hoogen blos op de kaken joeg-

Onbegrijpelyk misschien zal t' je voorkomen als ik zeg dat jou briefje ons eerst 2 Mrt in gedachten riep - In de laatste jaren waren juist Feb. en Maart voor ons maanden waarin we geheel door ziekte verdriet en ellende aan niets dachten dan ‘hoe er door te komen’, en dit is zeker een der oorzaken, waarom we van Dek's verjaardag nooit byzonder notitie hebben genomen. Alleen toen we in t buitenland waren en Mies er toevallig vooruit over schreef stuurden we een doos vol riekende viooltjes. Ik vertel dit omdat ik meen dat gy er toen juist waart en je allicht iets tegenstrydigs zoudt zien tusschen myne bovenstaande bewering en het zenden van die geurige lente boodjes-

Dek heeft de biographie nog niet gelezen - ten minste zoo schreef hij een veertien dagen geleden - maar ik heb er genoeg van ‘gehoord om met Ym's oordeel intestemmen; t is een sluip moord.’

Misschien is deze omstandigheid oorzaak dat ook Mies het zwijgen bewaart - wij kregen dikwijls bericht wijl Dek met myn zwager [1.] zwager: A. Gorter. en ik met Mies een correspondentie party schaak speelde- - nu is evenwel myn zwager naar Weenen, en ons spel is uit zoodat ik vrees dat er nu wel eens een poosje kan verloopen zonder dat er bericht komt.-

Aan t werken komt Dek niet, dat is dunkt me zeker. In den laatsten tyd (in t laatst van Jan en Feb) heeft hij erg erg veel last van asthma en hoesten gehad, wat evenwel na aanhoudend gebruik van morphine, s'avonds bij t slapen gaan, veel beter is geworden. Hè t' schijnt nu toch dat de winter ons verlaten zal en dan kom je eens gauw niet waar? Ik heb alle hoop dat myne ongesteldheid die me eenige dagen in bed hield, nu spoedig geweken zal zijn ...k begin al mooi weer op te knappen - Bah wat ziek zijn een misselyk ding is.

Houd er je maar buiten met je familie en geloof dat hartelijk naar je komst uitzien

Ym en Ob

Wat 'n meide papier niet waar? maar k' had hier geen ander boven.-

dag dag.