Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

niet nader gedateerd (1885)

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 25. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1871-1886 en registers (1995)

terug naar lijst

Zomer 1885

Brief van mevr. Y. Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.) Fragmenten.

Maandagmorgen!

Lieve Line!

Neen lieve we stelden onze komst niet om het weer maar om geheel andere dingen uit waarvan ik je spoedig op de hoogte hoop te brengen [1.] andere dingen: een verhoopte, maar dit keer nog afgebroken zwangerschap. Het volgend jaar was briefschrijfster opnieuw in verwachting, wat leidde tot haar huwelijk met N. Braunius Oeberius., die je dan tevens mijn schijnbare lauwheid zullen verklaren.-

Nu ik niets hooren [2.] hooren: kennelijke verschrijving. over een mogelyke komst op morgen van Dr de Haas vreezen we dat er niet van komt. (....)

Van Mies kwam er eergister een langen brief waarin ik tusschen de regels las dat de stemming van den armen Dek nog steeds te wenschen overlaat. Wou's schoolgaan of liever de wijze waarop het onderwijs daar gegeven wordt schijnt een bron van eeuwigdurende ergernis - wat te verwachten was. Zijne gezondheid is echter uitstekend en altijd, byna altyd houdt hij zich in den Laubgang op. Mies animeert zeer tot komen - maar 't zal niet gaan vrees ik. Ik spreek wel eenigzins in hieroglypen maar ik prefereer dit voor een praten over dingen die nog niet zeker zijn, ik houd niets van zouen en alsen evenmin van reisplannen die telkens uitgesteld worden. Spreek maar niet meer over mijn komen lieve Line voor ik zelf er over begin. 't Wordt zoo vervelend voor je. Ik wil de dageraad wel graag even hebben. De uitgever beloofde me een exemplaar maar uitgevers beloften zijn over 't algemeen nog een weinig minder te vertrouwen dan die van gewone stervelingen. Met Gorter's knie gaat het nog steeds niet vooruit. Ze houden zich echter bewonderenswaardig goed. Ze groeten met mijn OB recht recht hartlyk. Dag lieve, een kus van

Ym.