Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

11 november 1884

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 25. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1871-1886 en registers (1995)

terug naar lijst

11 november 1884

Brief van mevr. Y. Meijer aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1 en 3 (⅓) beschreven. (M.M.)

11 Nov

Accoord lieve Mevrouw: wie respectievelijk t' eerst in Utrecht of Rotterdam komt belt aan, en wordt hartelijk welkom geheeten. Zoo u die lust, met ons Dekkianen kennis te maken, een weinig vroeger naar ons dreef, dan oorspronkelijk in uw plan lag zou ons dit zeer aangenaam zijn. We zijn bijna altijd thuis - Wat heb ik dikwijls gezegd ‘ik wou die Hr en Mevr de Haas zoo graag eens spreken’ en nu zal t' er toe komen! We brachten een paar heerlijke ongestoorde dagen met Dek door - hij was zoo goed gestemd - jammer dat dat beroerde asthma, de feestlykheid van t thuiskomen zoo bedief.

Een hartlyken groet, ook van OB, zendt u

Ym Meijer