Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

19 februari 1887

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

19 februari 1887

Brief van Mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer aan Mevr. G.C. de Haas-Hanau. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Lieve Lina Ach God, die arme arme Dek's toestand is zoo verergerd sedert gister. Hij is steeds door benauwd en daarbij uitgeput. Hij gebruikt niets meer 't is vreeselyk om aan te zien. Wij vreezen het ergste - Misschien gaat deze aanval nog voorbij maar beter worden doet hij niet - hij zelf zegt het. God geve dat hem de doodstryd niet al te zwaar worde gemaakt 't is verschrikkelyk. Die arme lieve lieve Mies wij kunnen niets niets voor haar doen en toch heeft ze eens iemand aan wie ze haar hart kan uitstorten - Misschien komen we maandag, misschien brengen we Wou mee voor Rotterdam. Ik kan niet schryven ge begrijpt -