Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 januari 1887

van

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

aan

H.L. Bruinsma-van der Berg

 

Volledige Werken. Deel 24. Brieven en dokumenten uit het jaar 1887. Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839-1886 (1995)

terug naar lijst

Omstreeks 1 januari 1887

Brief van mevr. Y. Braunius Oeberius-Meijer, wrschl. aan mevr. H.L. Bruinsma-van den Berg. Kartonnen kaartje aan weerszijden beschreven. (M.M.)

1887

Lieve Mevrouw! Het ‘nieuwe jaar’ biedt me eene welkome gelegenheid om u eens onze hartlyke groeten te zenden. Uw bezoek was ons zoó aangenaam - zoudt u niet eens een paar dagen hier kunnen komen? Dat ons beste Dek niet aan t werken is gekomen is ons o o zoo pijnlijk - nu is de kans ook voor goed verloren - En de biographie [1.] biographie: de Levensschets door Busken Huet, in 1885 in acht afleveringen verschenen in het Algemeen Dagblad van Nederlands Indië, tussen 12 oktober en 2 november (zie aldaar), werd samengevoegd tot een afzonderlijke aflevering van Hedendaagsche Letterkundigen in december 1886 en tenslotte als bijlage opgenomen in Jan ten Brinks Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw, Amsterdam 1889, blz. 398-445. - we zijn er geheel in, eerst gister avond laat kregen we haar en zyn nog niet aan t einde - Hoe welwillend ook tot dusverre geschreven - verbeeld ik me dat Dek vreeselijk krabben zal (ge kent toch zyn gewoonten het papier van t boek dat hij leest byna stuk te krabben, vooral als iets hem niet aanstaat. Ik vertrouw dat ze in Ingelheim door uwe zorgende bemiddeling het werk reeds hebben, daarom stuurden wij het niet. Adieu lieve mevr. Dat 87 ons dikwijls samen ziet is de hartelyke wensch van Ym Meijer.

OB groet hartelyk