Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 juli 1862

van

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

aan

Ymke Braunius Oeberius-Meyer

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

28 juli 1862

Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Braunius Oeberius te Bolsward. (Kopieboek 2, blz. 18. M.M.)

Waarde Heer.

Ik moet U zeer mijne verontschuldiging maken dat door eene onbegrijpelijke onnadenkendheid alhier vel 18-20 der Ideen onder couvert aan den Heer Cuperus, per zijnen correspondent verzonden is geworden, in weerwil op den adresband aan uwen naam, onder mijn persoonlijk toezigt geschreven, nadrukkelijk vermeld was dat de bladen U moesten worden gezonden per post. Ik neem deze gelegenheid waar U op te merken dat uw laatste schrijven over de zaak van den Heer Dekker niet door mij is beantwoord omdat ZEd mij verzekerde U toevalligerwijze juist een briefte hebben geschreven die als antwoord op den uwen kon gelden, waarop wij overeen kwamen, dat ik uw antwoord op dit schrijven zou afwachten alvorens mijne beantwoording gereed te maken en U op te zenden en van uw antwoord op zijn schrijven heb ik tot heden niets vernomen.

Inmiddels na hartelijke groete

Geheel de uwe

Eind juli 1862

Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier, aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Waarde Meijer!

Hierbij terug:

Bl. 1-6 1 Ex.
„ 7 9 „
„ 8 6 „
„ 9 8 „
„ 10 8 „
„ 11 9 „
„ 12 9 „

Maar nu mankeer ik om het voor mij noodige getal Exx. van 15 voltemaken.

Bl. 13-19 2 Ex.
Bl. 20 3 Ex.

Wilt ge mij die geven?