Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

25 november 1886

van

N. Braunius Oeberius (bio)

aan

Gosewina Carolina de Haas-Hanau (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

25 november 1886

Briefkaart van N. Braunius Oeberius aan mevr. G.C. de Haas-Hanau. Met poststempels Utrecht 25 nov 86 en Rotterdam 25 nov 86, en geadresseerd aan Mevrouw L. de Haas Schiedammer Singel Rotterdam. (M.M.)

B.L. Tot ons leedwezen vernamen wij uit Ingelh. dat de H z'n ongesteldheid is toegenomen. Ik schrijf heden aan Dek, op z'n verzoek, over de Baden in Hamburg enz. Wilt ge zoo vriendelijk zijn ons eens berigt te zenden over den patient en uzelve

Het gaat met ons nog al.

Oebé