Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

31 mei 1883

van

Multatuli

aan

N. Braunius Oeberius (bio)

 

Volledige Werken. Deel 22. Brieven en dokumenten uit de jaren 1882-1883 (1991)

terug naar lijst

*31 mei 1883

Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius. Slechts één fragment is overgeleverd. (Brieven WB X, blz. 139.)

(....)

Er is een brochure uitgekomen van zekeren van Andel, [1.] van Andel: zie hiervoor. vóór my tegen van Vloten. 't Is hartelyk en vry forsch geschreven. Toch doet het my geen pleizier. 't Is net of ik de speciale antagonist van van Vloten ben. Myn klachten gaan verder. De oorzaak van m'n wrevel is breeder dan er zou voortvloeien uit den aanval van dien kerel. Sedert jaren denk ik niet aan hem.

(....)