Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

5 mei 1863

van

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

aan

N. Braunius Oeberius (bio)

 

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

5 mei 1863

Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan N. Braunius Oeberius. (Kopieboek 1, blz. 634. M.M.)

Wed. H:

Ik moet u tot mijn leedwezen berigten dat Dekker mij in Januarij ll. verzekerd heeft, flink gehumeurd te zijn, dus onmiddellijk aan het schrijven van den tweeden Bundel Ideen te zullen overgaan; doch dat ik sedert dien dag hem niet gezien en zelfs geen berigt van hem ontvangen heb. Ik weet zelf niet eens waar hij zich thans bevindt. Men wil dat hij veel reist en vooral veel van Brussel naar s Hage, en terug, trekt.

Zoo dra ik zelf iets positiefs omtrent Dekker en zijne werking weet, zal ik het genoegen hebben er ook U kennis van te geven.

Inmiddels na hartelijke groete

Ued. dwd.