Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 april 1863

van

N. Braunius Oeberius (bio)

aan

R.C. d' Ablaing van Giessenburg (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866 (1977)

terug naar lijst

28 april 1863

Brief van N. Braunius Oeberius aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)

WelEdel Heer!

In der tijd abboneerde ik mij bij UE. op de 2e serrie enz. Ideën v Multatulie. maar nog altijd laat zich 't vervolg dier Ideën wachten; wat is hiervan de reden? Heeft de Heer Dekker van 't uitgeven zijner Ideën afgezien? - Belangstelling in onzen Vriend en de zaak, welke hij voorstaat; noopt mij u te schrijven. - Ik zou gaarne eens willen weten, hoe de zaken staan. - Wilt ge mij, als ge tijd en lust hebt eens antwoorden.

Groet inmiddels, svpl. den Heer Dekker van mij en geloof mij

WelEdel Heer!

UEd dv dienaar

Bolsward

N. Braunius Oeberius

28 April 1863