Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

30 oktober 1885

van

Multatuli

aan

Eduard Bernhold (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

30 oktober 1885

Brief van Multatuli aan Wouter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

avec une lettre pour maman. [1.] avec une lettre pour maman: met een brief voor mama (fr.)

Rotterdam, 30 Oktober 1885

Mijn beste beste jongen, ik dank je wel voor je brief. Je vraag: waarom ik deel hebben zou aan tante's verschrikkelyke schande, is natuurlyk, maar met het antwoord zit ik wel een beetje verlegen. Misschien dat me straks een goed antwoord in den zin komt. Ik zal nu eerst maar wat schryven over iets anders.

[1)] Embrasser = omhelzen, een kus geven Embrasse ta bonne mère pour [2)] moi is vierde naamval van je = ik moi. [3)] dis is van dire = zeggen. Dis [4)] lui = à elle. lui que [5)] j'espère = je espère, van espérer = hopen j'espère [6)] revenir = terugkomen. revenir [7)] bientôt = gauw, spoedig, weldra. bientôt.

Et donne lui un bon [1)] gros = dik, groot, flink. Wat baiser beteekent moet je raden. Dat zeg ik je niet. gros baiser.

Och ik ben zoo blij dat je vogel nu wat vryheid heeft. Het deed me zoo zeer, hem zoo vastgebonden te zien, juist omdat het een roofvogel is, weet je. Een kanarie is niet ongelukkig in zyn kooitje, maar een beest dat eigenlyk hoog in de lucht moet vliegen kan zich moeielyker schikken in zyn slaverny.

Eergisteravend was ik by mevrouw Hotz. Toen ik in den gang van 't huis myn jas wou uittrekken, viel myn oog op een hondje dat onbewegelyk onder een bank lag en my scheen aantekyken, net alsof hy vroeg: wie ben jy? En ik verwonderde my dat hy zoo stil lag. Maar o jé, toen ik nader by hem kwam om hem te streelen (want hy zag er zoo lief uit en geleek wel wat op onzen Max) nu, toen zag ik dat hy opgezet was. En Mevrouw Hotz had nog een ander opgezet dier in haar kamer. Dat was een gazel of klein reetje. 't Zag er allerliefst uit, net of 't leefde.

Mevrouw Hotz had ook nog een kanarie die in ons huis geboren was. Zy zeide my dat het een lief beestje was dat best kon zingen maar dat heb ikzelf niet gehoord.

En nu over den roem en de schande van zoon en tante. De zaak is ingewikkeld, en ik zie geen kans het uitteleggen. Misschien heb ik die heele geschiedenis van dat [2.] dat: oorspr. stond er die. nauw en weer wyd wordend vest en van die zwellende borst maar gedroomd. Als ik 't weer droom zal ik de zaak eens goed onderzoeken.

Nu dit is allemaal gekheid. Maar 't is geen gekheid dat je myn beste jongen bent en ook van mama die heel lief over je schryft. Nooit loop je weg, nooit heb je tegenzin in je les, nooit ben je een beetje lastig... nooit, nooit, nooit en nog eens: nooit!

Kyk, dàt is mooi!

Adieu, mon très cher fils, Adieu, mon bon Gautier [3.] Gautier: Wouter (fr.), 135781017 baisers de ton papa qui t'aime beaucoup. (Geef er één van aan tante. Dat zal haar troosten in haar grote schande.