Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

25 oktober 1885

van

Multatuli

aan

Eduard Bernhold (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 23. Brieven en dokumenten uit de jaren 1884-1886 (1993)

terug naar lijst

25 oktober 1885

Brief van Multatuli aan Wouter. Enkel velletje gevouwen postpapier, geheel beschreven. (M.M.)

Rotterdam Zondag 25 Okt. 1885

lieve beste jongen! Dank voor je brief. Ook ik ben trotsch op je roem, dat begryp je wel. Maar och, 't heeft me zeven en negentig centen gekost! Ik zal je vertellen hoe dit kwam. Als 'n mensch trotsch is, zwelt z'n borst en als de borst zwelt wordt z'n vest te nauw. Toen dit by my gebeurde, liet ik 'n kleermaker komen, en zei: ‘man, kan jy m'n borst vernauwen?’ ‘Neen, m'nheer!’ ‘Kan je m'n vest wyder maken?’ ‘Jawel, m'nheer!’ En dat geschiedde, en 't kostte 48½ cent.

Maar, o hemeltje! Voor ik 't aantrok, begon ik te denken aan de vreesselyke schande van die arme tante Betsy (en mama heeft er ook haar deel van!) die door jou zoo roemryk verslagen is. Je begrypt dat toen m'n borst begon intekrimpen. Want och, ik heb wel deel aan jou roem, maar ook aan háár verschrikkelyke schande! En ik was wel genoodzaakt den kleermaker nog eens te roepen, en weer 48½ te betalen om dat arme vest weer op behoorlyke maat te krygen.

Nu, dit alles is maar gekheid. Ik vind het heel aardig dat je pleizier in schaken hebt, maar beste jongen, zal dat ook zoo zyn als je verliest? Dàt zou nog mooier zyn, en daar ben ik wel 'n beetje bang voor. Wil je maken dat je die eerste party uit Neumann uit je hoofd kunt naspelen? 't Is niet heel moeielyk, en daar leer je veel door, dat zal je zien.

Wil je asjeblieft goed voor je vogel zorgen? Ik vind het zoo treurig dat het arme dier vastgebonden is, maar als je hem de vryheid geeft, weet hy zich niet te redden. Geef voor my 'n hartelyke zoen aan mama en tante Betsy. Ik ben je papa die heel veel van z'n zoontje houdt, heel veel, m'n beste jongen!