Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 juli 1880

van

Eduard Bernhold (bio)

aan

Mimi Douwes Dekker (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880 (1989)

terug naar lijst

28 juli 1880

Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-2 beschreven. Met envelop, waarop: Madame Madame Douwes Dekker Geisenheim a Rhein fr[ei] en poststempels Erlangen 28 7 en Geisenheim 29 7 80. (M.M., Dossier Bernhold, bijlage 35.)

Erlangen, 28. Juli 1880

Verehrte gnädige Frau!

Eben von einer grösseren Tour zurückgekehrt finde ich Ihr liebes Schreiben - ich glaubte Sie noch im Norden!

Ich freue mich, dass Sie sich alle wohl befinden - vielleicht gelingt es mir im September, Sie in Geissenheim zu besuchen. Es beginnen nun die Maneuvers, die natürlich meine Anwesenheit beanspruchen.

Dass der kleine Walther gedeiht und Ihnen Freude macht, ist mir grosse Beruhigung.

Für heute vergeben Sie dieses flüchtige Lebenszeichen; bitte mich den Ihrigen gütigst zu empfehlen.

Mit den Herzlichsten Grüssen

Ihr

dankbar ergebenster

Eduard Bernhold

M

Vertaling:

Vereerde, geachte mevrouw!

Zojuist teruggekomen van een tamelijk grote tocht, vind ik Uw aardige brief - ik meende dat U nog in het Noorden was. Ik ben er blij om dat het U allen goed gaat - misschien lukt het mij in September U in Geissenheim op te zoeken. Nu beginnen weer de legeroefeningen die natuurlijk mijn aanwezigheid vergen. Dat de kleine Walter voorspoedig opgroeit en U vreugde bezorgt is voor mij een hele geruststelling. Vergeeft U mij voor vandaag dit vluchtige levensteken; wilt U zo vriendelijk zijn mijn hoogachting over te brengen aan de uwen.

Met de meest hartelijk groeten

Uw

U dankbaar toegenegen

Eduard Bernhold

M[ajoor]