Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

29 juni 1879

van

Mimi Douwes Dekker (bio)

aan

Eduard Bernhold (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 20. Brieven en dokumenten uit de jaren 1879-1880 (1989)

terug naar lijst

29 juni 1879

Brief van Mimi aan Majoor E. Bernhold. Enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1 beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 24).

byl 24

Concept.

dem Herrn Major Bernhold

Verehrter Herr

Ich bitte Ihnen nicht an Gleichgültigkeit zu glauben weil wir so lange schwiegen. Bitte, lassen Sie uns wissen ob jetzt Schritte gethan sind, um unseren Zweck zu erreichen, und welche?

Dekker sehnt sich so gut wie ich nach der Erledigung dieser Angelegenheit. Er ist aber nervös unwohl, und scheut die Berührung von zarten Gegenständen. Ich wäre also wirklich sehr froh wenn die Impuls zu der Sache Ihrerseits gegeben wäre.

Unser Kind ist sehr lieb, wir möchten ihn für nichts in der Welt verheren. Er ist wohl und voller Lebenslust, ein wahrer Schatz! - aber es kommt mir fast grausam vor, das Ihnen zu sagen, und dennoch muss es Ihnen doch auch eine gewisse Genugthuung gewähren.

Mit bestem und hochachtungsvollem Gruss von uns beiden.

MDD

Wiesb.

geb. H. Schepel

29 Juni 1879

Vertaling:

Concept. Aan de heer majoor Bernhold

Zeer geachte Heer

Ik verzoek U niet aan onverschilligheid te geloven omdat wij zo lang bleven zwijgen. Laat U ons alstublieft weten of er nu stappen ondernomen zijn om ons doel te bereiken, en welke?

Dekker hunkert net als ik naar de afwikkeling van deze kwestie. Hij heeft echter last van zijn zenuwgestel en schuwt iedere aanraking met tere aangelegenheden. Ik zou dan ook werkelijk heel blij zijn als de aanzet voor de kwestie van U uit zou gaan.

Ons kind is heel lief, we zouden het voor niets ter wereld willen verliezen. Hij is gezonden vol levenslust, een echte schat! - maar het komt mij bijna akelig voor U dat te zeggen, en toch moet het U ook een zekere voldoening geven.

Met de beste en meest hoogachtende groet van ons beiden

M.D.D.-H. Schepel

Wiesb.

29 juni 1879