Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

28 oktober 1878

van

Eduard Bernhold (bio)

aan

Mimi Douwes Dekker (bio)

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

28 oktober 1878

Brief van Majoor E. Bernhold aan Mimi, in aangetekende enveloppe met opschrift Eingeschrieben. Fr [ei]. Madame M. Dowes Dekker Wiesbaden Dotzheimerstrasse 48 en met drie poststempels Erlangen 29 10 11. Vor.

Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan blz. 1-4 en 5 (⅚) beschreven. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 21.)

Erlangen, 28 Oktober 1878

(Mit io Geburtsurkunde

2o Zettelchen des Dr. Rauch, d.d. Sulzheim 25 Oktober 1878 wobei der Geburtsschein dem Herrn Bernhold angeboten wurde.) [1.] Dit bovenschrift in duitse schrijfletters is van de hand van Multatuli. Het briefje van Dr. Rauch hield de volgende tekst in: Hoch Wohlgeboren. Erlaube ich mir, den gewünschten Auszug aus dem hiesigen Standesambtsregister beiliegend zuzusenden. Hochachtungsvollst. Dr. Rauch. Het uittreksel uit het geboorteregister werd zelf niet aangetroffen.

Hochverehrte gnädige Frau!

Vergeben Sie, dass ich Ihr gütiges Schreiben so lange unbeantwortet liess - nach langem Drängen erhielt ich erst gestern die erforderliche Schrift von dem Vormunde Dr. Rauch in Sulzheim bei Schweinfurt (Bayern) zugesandt - ich habe hier absichtlich die Addresse beigefügt, da es ja möglich wäre, dass man von gerichtlicher Seite darnach fragen dürfte. -

Sie haben nun alle nöthigen Papiere und können die Schritte bei Gericht eingeleitet werden; zur Abkürzung weitläufiger Gerichtscorrespondenzen haben Sie die Güte, jenem Herrn Anwalte, dessen Namen Sie mir wohl genannt, aber mir entfallen ist, zu notificiren, dass die betreffende Curatelbehörde das Landgericht Gerolzhofen (b[ei] Schweinfurt) ist und dass ich, sollte man auf mich überhaupt, rekurriren, Major und Bataillons-Commandeur in Erlangen bin.

Die Mutter, resp. natürliche, des Kleinen, heisst Adelheid Freifrau von Gugel, heimatberechtigt in Mannheim, Privatiers Wittwe und wohnt in Wiesbaden - deren Vertreter bei Gericht Rechtsanwalt Dr. Thoenges in Wiesb[aden] - ich hoffe, dass der kleine Walther Dowes Dekker in Ihrer beiden Herzen baldigst eine berechtigte Heimat hat, dass Sie herzliche Freude an ihm erleben; Sie sind beide lieb und edel angelegte Naturen und ich habe die Ueberzeugung gewonnen, dass Walther'chen in den bessten Händen ist.

Nach acht Wochen langem Maneuver bin ich hieher in meine neue Garnison mit meinem Bataillon einmarschiert - Erlangen ist eine kleine Universitätsstadt, die eine grosse Anzahl einjährig Freiwilliger unter mein Commando liefert - leider erinnert die Masse der Studierenden an grossen Mangel von Erziehung. -

Bitte, mich Ihrem Gatten gütig zu empfehlen - sein freundliches Schreiben werde ich nächstens beantworten - bis jetzt haben mir die neuen Garnisonsver[hältnisse?] viel zu schaffen gemacht.

Ich habe mir erlaubt, an Sie zu schreiben, da ich ja die Correspondenz wegen Walther mit Ihnen begonnen habe.

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Hause alles Gute, danke Ihnen beiden nochmals für Ihre liebe Aufnahme, wodurch Sie mich über manches Peinliche wohlthuend hinweggehen liessen.

Mit inniger Verehrung und Hochachtung

Ihr

ergebenster

Eduard Bernhold.

Vertaling:

Weledelgeborene. Ik veroorloof mij U het gevraagde uittreksel uit het plaatselijke register van de Burgerlijke Stand hierbij toe te sturen.

Met de meeste hoogachting dr. Rauch.

Met 1e Geboortebewijs

2e Briefje van Dr. Rauch, d.d. Sulzheim 23 oktober 1878 waarmee het geboorteformulier aan mijnheer Bernhold werd toegezonden.

Erlangen, 28 oktober 1878

Hoogvereerde geachte mevrouw!

Vergeeft U mij dat ik Uw vriendelijke brief zo lang onbeantwoord liet - na lang aandringen kreeg ik pas gisteren het noodzakelijke stuk van de voogd, dr. Rauch, in Sulzheim bij Schweinfurt (Beieren) toegestuurd - met opzet heb ik hier zijn adres erbij vermeld, omdat het mogelijk is dat men er van gerechtswege naar vragen zou. -

U hebt nu alle vereiste papieren en er kan een begin gemaakt worden met de gerechtelijke stappen; om wijdlopige correspondentie van gerechtswege kort te sluiten verzoek ik U zo vriendelijk te willen zijn die advocaat wiens naam U mij wel hebt genoemd, maar die ik vergeten ben, te doen weten dat het betreffende Kinderbeschermingstoezicht het Kantongerecht Gerolzhofen (bij Schweinfurt) is en dat ik, als men ooit op mij zou willen terugvallen, Majoor en batalsjonskommandant in Erlangen ben. De moeder, oftewel de natuurlijke moeder, van de kleine jongen, heet Adelheid barones von Gugel, officieel ingeschreven in Mannheim, weduwe van een privépersoon zonder beroep en woonachtig in Wiesbaden - haar zaakwaarnemer bij het gerecht is de advokaat Dr. Thoenges in Wiesbaden - ik hoop dat de kleine Wouter Dowes Dekker in Uw beider hart zo spoedig mogelijk een rechtmatig thuis krijgt en dat U van harte vreugde aan hem beleeft; U bent alle twee liefdevol en edel ingesteld van nature en ik ben tot de overtuiging gekomen dat Woutertje in de beste handen is.

Na een oefening van acht weken ben ik met mijn bataljon hier mijn nieuwe garnizoensstad ingetrokken - Erlangen is een kleine universiteitsstad die een groot aantal vrijwillige soldaten op eenjarig kontrakt oplevert om onder mijn kommando te dienen - helaas merk je bij het merendeel van de studenten het grote gebrek aan opvoeding. -

Ik hoop dat U mijn eerbiedige groeten wilt doen aan Uw echtgenoot - zijn vriendelijk schrijven zal ik zeer spoedig beantwoorden - tot nu toe heeft de nieuwe situatie in het garnizoen veel werk gegeven.

Ik heb mij veroorloofd mij tot U te richten, omdat ik nu eenmaal de korrespondentie over Wouter met U begonnen ben.

Ik wens U en Uw gezin alle goeds, dank U beiden nogmaals voor Uw vriendelijke opname [van Wouter] waardoor U mij weldadig in de gelegenheid stelde over veel pijnlijks heen te stappen.

Met diepe eerbied en hoogachting.

Uw zeer toegenegen Eduard Bernhold