Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

1 augustus 1878

van

Eduard Bernhold (bio)

aan

Multatuli

 

deze brief in handschrift

download handschrift

Volledige Werken. Deel 19. Brieven en dokumenten uit de jaren 1878-1879 (1989)

terug naar lijst

1 augustus 1878

Brief van Majoor E. Bernhold aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan blz. 1-3 en 4 (⅓) beschreven, geheel in duitse schrijfletters. (M.M.: Dossier Bernhold, bijlage 19.)

Germersheim, 1. August 1878

Mein lieber, sehr vererhter

Herr Dekker!

Sehr um Entschuldigung bitte ich, dass ich so plötzlich abgereist, woran ein dienstliches Telegramm die Schuld trägt und mein langes Schweigen. Ich kam erst gestern wieder hier an, hatte viele dienstliche Geschäfte in Würzburg und Erlangen abzumachen, so dass mir der Kopf voll Dienstsorgen war - nur die jüngsten 5 Tage gönnte ich mir selbst, d.h. ich lebte nur dem Schachspiele. Ich frequentierte den Schachkongress in Frankfurt und holte den 1. Preis im Freiturnier - ein harter Kampf aber er gelang, was mich ungemein freute - es war mir höchst interessant, alle die Schachgrössen, welche sogar von dem Pariser-Congresse zum Frankfurter kamen, kennen zu lernen und mich theilweize mit ihnen zu messen. Ich hielt es anfänglich für unbescheiden, hier mitzukämpfen, wurde jedoch überredet und es werden mir diese Tage unvergesslich bleiben. Sie werden lächeln, dass das einfache Schachspiel mich so fesselen könnte, allein ich bin ihm vielen Dank schuldig, es hat mich schon über so manche schwere Sorge hinweggehoben.-

Noch heute schreibe ich um Zusendung der Papiere und werde diese Ihnen sofort zukommen lassen.-

Meinen innigsten Dank für Ihre gütige Aufnahme - ich bin besorgten Herzens in Ihr Haus gegangen und mit wohlthuendem Gefühle von Ihnen geschieden. Sobald ich abkommen kann, werde ich mir erlauben, Sie wieder zu besuchen.

Mit dem herzlichen Wunsche, dass es Ihnen und Ihrem Hause wohlgehe, mit der Bitte, mich Ihrer verehrten Frau Gemahlin zu empfehlen, mit der Hoffnung, Sie möchten Freude an dem zo herzigen Kinde erleben, bin ich

Ihr

innig dankbarer

Eduard Bernhold

Major

Vertaling:

Germersheim, 1 augustus 1878

Mijn beste, zeer geachte Heer Dekker!

Met nadruk vraag ik U om verschoning dat ik zo plotseling ben afgereisd; daar draagt een diensttelegram schuld aan en ook voor mijn langdurig zwijgen. Ik ben pas gisteren weer hier aangekomen, moest veel dienstzaken in Würzburg en Erlangen afhandelen, zodat mijn hoofd omliep van de dienstzorgen - alleen de laatste vijf dagen heb ik mezelf vrijaf gegeven, dat wil zeggen ik heb alleen voor het schaakspel geleefd. Ik bezocht de schaakbijeenkomst in Frankfurt en haalde de eerste prijs in het amateurtoernooi - een harde strijd, maar het lukte, wat mij ongewoon veel plezier deed. Het was bijzonder interessant voor me alle schaak-grootheden, die juist van het Parijse samentreffen naar het Frankfurtse kwamen, te leren kennen en mij met een deel van hen te meten. Ik hield het aanvankelijk voor onbescheiden hier mee te dingen, maar werd omgepraat en deze dagen zullen nu onvergetelijk voor me blijven. U zult er wel om glimlachen dat dat simpele schaakspel mij zo kan boeien, maar ik ben het veel dank verschuldigd, het heeft me al over zo veel zware zorgen heengetild.-

Nog heden schrijf ik om toezending van de papieren en zal ze U dadelijk doen toekomen.- Mijn zeer innige dank voor Uw goedhartige ontvangst - ik trad met een bezorgd hart bij U binnen en met een gevoel van welbehagen verliet ik U. Zodra ik hier weg kan, zal ik mij veroorloven U weer te bezoeken.

Met de hartelijke wens dat het U en Uw gezin moge goedgaan, met het verzoek mijn groeten over te brengen aan mevrouw Uw echtgenote en in de hoop dat U vreugde aan het lieve kind moogt beleven, noem ik mij

Uw innig dankbare

Majoor E.B.