Multatuli.online

Lijst van correspondenten in alfabetische volgorde

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

13 november 1874

van

Elize Baart (bio)

aan

Multatuli

 

Volledige Werken. Deel 17. Brieven en dokumenten uit de jaren 1874-1875 (1986)

terug naar lijst

*13 november 1874

Telegram aan Multatuli. (Leven II, blz. 282.)

E.: waarschijnlijk Elize Baart, die het telegram uit naam van Mina Krüseman heeft verzonden.

Rotterdam, 13 Nov.

Succes Rotterdam. Publiek lief. Mina niet voldaan over tooneel-veranderingen, te lang, geen gemachineerd tooneel als in buitenland.

E.