Michiels, Andreas Victor-

1797-1849, geb. te Maastricht, militair, nam deel aan de slag bij Waterloo. Hij vertrok in 1816 naar Nederland-Indië, waar hij tegen *Dipo Negoro streed en commandant op Sumatra's Weskust werd. Hij nam met Cochius in 1837 *Bondjol in, en maakte een eind aan de Padri-oorlog (*Padri). In datzelfde jaar werd hij civiel en militair gouverneur van Sumatra's Westkust. Hij bleef dit tot 1848. Onder zijn gezag werd *Singkel en de gehele kust ingenomen. In 1849 sneuvelde Michiels als generaal-majoor bij de nachtelijke overval van het bivak Kasoemba die plaatsvond tijdens de derde expeditie tegen Bali.

Michiels schorste dd. als controleur van Natal vanwege diens *kastekort, waarna deze een jaar lang ‘eerloos’ te *Padang doorbracht. Hij stelde een gerechtelijk onderzoek in en werd hierdoor dd.'s eerste grote vijand.

In de Max Havelaar werd hij getekend als generaal *Van Damme.