Damme, Van-

personage in de Max Havelaar, waarvoor generaal *Michiels model stond. Havelaar noemt hem ‘Jan-Schors-al’ (*schorsing 1 en 2):

‘Het wandlend schorsbesluit dat schorsend ons regeert,/Jan schors-al, Gouverneur, de weerwolf onzer dagen,/Had zyn geweten zelf met vreugd gesuspendeerd.../Als 't niet voor langen tyd finaal reeds ware ontslagen.’ (vw i, p. 160)

Tijdens één van de tafelgesprekken vertelt Havelaar uitvoerig over Van Damme. Hij zegt dat deze een onecht kind verdonkeremaand heeft, dat hij zeer goed voor zijn eigen veiligheid zorgde en dat hij bij het onderzoek van de zaak *Si Pamaga als dwingeland was opgetreden omdat hij de onschuld van de Mandhelingse hoofden nodig had. Hij beschuldigt hem bovendien van de dood van kapitein *Beyerman.