Dipo Negoro, Anto Wirio-

1785-1855, zoon van de sultan van Djokjakarta, Amangkoe Boewono iii, lei-der van de volksopstand die uitmondde in de Java-oorlog (1825-1830). Tijdens de vredesonderhandelingen te Magelang werd hij gevangen genomen door luitenant-generaal *H.M. de Kock; hij stierf in ballingschap te Makassar.

In een aantekening bij de Max Havelaar schrijft m. dat zijn partij ‘in chauvinistisch Hollands’ de ‘muitelingen’ genoemd werd (vw i, p. 313). Tijdens zijn assistent-residentschap op Ambon (februari-juli 1852), maakte hij ook kennis met Dipo Negoro's zoon, Dipo Negoro Anom, die op Ambon geïnterneerd was (Over vryen arbeid, vw ii, p. 212).

*Bogowonto