Potgieter, Everhardus Johannes-

Zwolle 1808 - Amsterdam 1875, Nederlands dichter, prozaïst en criticus. Sedert 1833 handelaar te Amsterdam. Verder was hij redacteur van het onder andere door hem opgerichte tijdschrift *De Gids (1837). Sedert 1862 was hij bevriend met *C. Busken Huet.

Potgieter die geen liefhebber van m.'s werken was, liet zich in 1866 door Busken Huet overhalen om Tine (*Everdina Huberta van Wijnbergen) financieel te steunen, zodat zij met haar kinderen Edu en Nonnie naar Italië kon vertrekken. Mimi vermeldt dat Tine in Italië aanvankelijk f 50,- per maand van Potgieter ontving, vanaf januari 1867 tot haar terugkeer bij m. in februari 1869 werd dit bedrag verhoogd tot f 100,- (Brieven wb viii, p. 201). Potgieter zorgde ook voor de verzending van geld van anderen. Zo stuurde hij bijv. in 1867 f 25,- van R.J.A. Kallenberg van den Bosch naar Tine (cf. brief van Kallenberg van den Bosch aan Potgieter d.d. 22 februari 1867, vw xii, p. 90). Wanneer Tine in juni 1870 na de mislukte *ménage à trois wederom naar Italië vertrekt, roept zij de hulp van Potgieter in (brief van 25 juli 1870, vw xiv, p. 154-155). m. - door Tine onwetend gelaten van deze hulp - is zeer gegriefd wanneer hij uit het Algemeen Handelsblad verneemt dat Potgieter Tine weer ondersteunt (mededeling van Mimi van december 1870, vw xiv, p. 269). Tot aan het eind van haar leven blijft Potgieter Tine geld sturen. Na haar overlijden in 1874 stuurt Edu een telegram aan Potgieter, waarin hij tevens om geld vraagt (13 september 1874, vw xvi, p. 715).

Brieven van Tine aan Potgieter, waarin zij herhaaldelijk haar dankbaarheid betuigt en verslag doet van de vorderingen van de kinderen, zijn opgenomen in vw xi-xvi.