Poerworedjo

(Purworejo) hoofdplaats van de residentie Bagelen. Op 18 mei 1846 werd dd. er tot commies benoemd met een maandsalaris van f 200. Op 1 juni aanvaardde hij zijn, naar hij meende ondergeschikte, betrekking. *Von Schmidt auf Altenstadt was er resident. dd. werkte er aanvankelijk onder assistent-resident *F.N. Nieuwenhuijzen, later onder *H.C. Bekking. In de maanden tussen het vertrek van Nieuwenhuijzen en de aankomst van Bekking, nam dd. het residentiesecretariaat waar. Hij deed dit zo goed dat hij op voorstel van de resident een gratificatie van f 200 toegekend kreeg. Op 27 oktober 1848 ontving dd. het bericht van zijn benoeming tot secretaris, tevens vendumeester, van de residentie *Menado.

(Lit. P. van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979, p. 209-219)