Kern, Johan Hendrik Caspar-

Poerworedjo 1833 - Utrecht 1917, Nederlands oriëntalist. Van 1863 tot 1865 was hij hoogleraar Sanskriet aan het Queen's College te Benares, van 1865 tot 1903 was hij hoogleraar Sanskriet en vergelijkende taalwetenschap te Leiden. Lid van de Multatuli-Commissie in 1870-1871 (*Multatuli-Commissie 3; *Zaanlandsche Courant).

Het feit dat Kern en *Moleschott in Nederland geen plaats vonden ‘naar verdienste’, ‘pleit tegen de intelligentie der natie’, schrijft m. in Idee 451, waarna hij vervolgt:

‘Toch zal men later Moleschott en Kern opnemen onder de beroemde Nederlanders zoals men nu doet met *Ary Scheffer, tot wiens ontwikkeling, roem en welvaart Nederland niets heeft bygedragen.’ (vw iii, p. 99-100)

In 1872 merkt m. in een noot bij dit Idee cynisch op:

‘In plaats van beroemd te worden, is Kern op dit ogenblik hoogleraar te Leiden. De tyd zal leren of die twee zaken zich verdragen.’ (vw iii, p. 398)