Moleschott, Jacob-

's-Hertogenbosch 1822 - Rome 1893, Nederlands fysioloog, materialistisch schrijver van grote naam, hoogleraar te Zürich (1856), Turijn (1861) en Rome (1879). Hij was bekend om zijn uitspraak ‘Ohne Phosphor keine Gedanke’. In Idee 1049d haalt m. deze uitspraak aan (vw vi, p. 436).

*Kern