Scheffer, Ary-

1795-1858, geb. te Dordrecht, Nederlands mystiek-romantisch schilder, vanaf 1811 woonachtig te Parijs. Zijn vader was van Duitse afkomst. Na zijn dood werd te Dordrecht een standbeeld voor hem opgericht; in Parijs is thans het Scheffer-museum gevestigd. *Keulenaars