Keulenaars

Idee 360 gaat over de Keulenaars, over wie m. het volgende te ‘vertellen’ heeft:

‘Dat is 'n gemeen volk. Zy zyn kleinsteeds, bekrompen, gierig, dom, kwaadaardig, ondankbaar en ydel. Kleinsteeds. Ze vermaken zich met praatjes over 't intiem leven hunner medeburgers. Bekrompen. Zy veroordelen iemand die niet houdt van hun Kümmel. Gierig en ondankbaar. Zy laten de mensen die hun diensten bewezen, omkomen van honger. Dom. Ze begrypen geen verschil tussen groot en klein. Kwaadaardig. Zy belasteren ieder dien ze niet begrypen, of boven zich voelen. Ydel. Ze maken zich meester van 'n roem die de hunne niet is, door 'n standbeeld op te richten voor Vondel - in den trant van dat te Dordrecht - onder voorwendsel, dat-i te Keulen geboren is. Toen hy leefde kenden ze 'm niet. Ja, 't is 'n gemeen volk... die Keulenaars!’ (vw ii, p. 522-523)

In een noot bij dit Idee voegt hij toe: ‘Voor *Ary Scheffer namelyk, wiens roem de... Keulenaars zich toeëigenen.’ (vw ii, p. 714).