Antwerpen

geboorteplaats van Tine. De stad reageerde enthousiast op m.'s voordrachten. Deze sprak er, op uitnodiging van *De Geyter, op 28 februari 1867 over ‘Het streven naar waarheid’ (vw xii, p. 104), en op 2 maart over ‘De leugen van 't huwelijk’ (vw xii, p. 107).

In Antwerpen maakte hij kennis met de familie *Flemmich, met wie hij bevriend raakte. Terug in Keulen ontving hij opnieuw een uitnodiging, dit maal voor de Libre Pensée. Op 24 maart 1867 sprak hij over ‘De leugen in den godsdienst’ (vw xii, p. 150). Zelf gaf hij er de titel ‘biologie’ aan (cf. brief aan C. Busken Huet d.d. 5 april 1857, vw xii, p. 168). Eind 1873 werd te Antwerpen een toneelbewerking van de Max Havelaar opgevoerd (*H. van Kuyk), alsook van De Bruid daarboven (vw xvi, p. 360-361, p. 373). Op 9 mei 1875 vertolkte Mina Krüseman er de hoofdrol in Vorstenschool (vw xvii, p. 682). *Vlaanderen