Kuyk, Henri van-

1846-1906, Nederlands toneelspeler, regisseur en leraar aan de Toneelschool, maakte zijn debuut in 1869, was aanvankelijk onderwijzer. Hij werkte zowel in Nederland als in België. Zijn ps. Henri Baton (Fr. Hendrik de Stok) ontleende hij aan de bijnaam die zijn collega's hem gaven vanwege zijn stijve houding.

In 1871 bewerkte hij de *Max Havelaar voor het toneel en vervulde zelf de titelrol in de opvoering ervan (zie de recensies hiervan in vw xiv, p. 491 e.v.; Kok, Multatuliana, 1903, p. 148).

In een brief aan het echtpaar Bruinsma d.d. 6 september 1881 uit m. de volgende kritiek op het stuk:

‘In een drama (?) “Havelaar” is de slotscène (NB met bengaalsch vuur en 'n borstbeeld van Willem iii!) apotheose van Vryen Arbeid! Men kan niet lezen, geloof my.’ (vw xxi, p. 426; cf. m.'s aantekening uit 1882 bij Nog eens: vrye arbeid, vw v, p. 473)