Verbrugge

personage uit de Max Havelaar, controleur in Lebak. Hij stond als ambtenaar van het Binnenlands Bestuur direct onder de assistent-resident. *Abraham Juliaan Langeveldt van Hemert stond model voor hem.

Na de dood van *Slotering was hij tot de komst van Havelaar, enkele maanden waarnemend assistent-resident. Hij wordt afgeschilderd als een goed mens’:

‘Traag zolang er niets te doen viel, en ver van de beredderingzucht die in Europa voor yver geldt, maar yverig waar bezigheid nodig was... eenvoudig maar hartelyk voor wie tot zyn omgeving behoorden... mededeelzaam, hulpvaardig en gastvry... welgemanierd zonder styfheid... vatbaar voor goede indrukken... eerlyk en oprecht, zonder evenwel lust te voelen de martelaar van deze hoedanigheden te wezen... in het kort, hy was een man die, zoals men 't noemt, overal op zyn plaats zou wezen, zonder dat men echter op het denkbeeld komen zou de eeuw naar hem te noemen, wat hy dan ook niet begeerde.’ (vw i, p. 69)

*Duclari