Slotering

personage uit de Max Havelaar. *C.E.P. Carolus, dd.'s voorganger als assistent-resident in Lebak, stond hiervoor model. Hij overleed twee maanden voor dd.'s komst. Volgens zijn weduwe was hij te Parang-Koedjang vergiftigd. Van mevrouw Slotering hoort Max Havelaar dat haar man kort nadat hij het middagmaal bij de demang gebruikt had, ziek was thuisgebracht en enige uren later was overleden (Max Havelaar, vw i, p. 258). Volgens een brief van een ongenoemde inwoner van Serang in de nrc van 30 januari 1861 (vw x, p. 389-391) was Carolus ziek geweest en had hij onder behandeling gestaan van dokter *Bensen te Serang. Deze had hem overgebracht naar het Militaire Hospitaal aldaar, waar hij drie uur na zijn aankomst was overleden. Dit was dus niet enkele uren na zijn terugkomst uit Parang Koedjang, maar enkele dagen later. De doodsoorzaak was geen vergiftiging, maar een leverkwaal. Het bericht in de nrc wordt door M. vermeld in een noot uit 1875. m. veronderstelt dat Bensen deze brief geschreven heeft (vw i, p. 364). *Boutmij