Carolus, Charles Eduard Pierre-

1817-1855, geb. te Antwerpen, voorganger van dd. als assistent-resident van Lebak. Het personage *Slotering in de Max Havelaar is op hem geïnspireerd. Hij was achtereenvolgens opziener bij de Indigo-cultuur (1838), assistent derde klasse (1840), assistent eerste klasse in de residentie Bantam (1844), Bagelen (1846) en Cheribon (1847). In oktober 1848 verwierf hij het radicaal. Na een 2 jaar durend ziekteverlof in Nederland keerde hij in april 1854 terug naar Java en werd op 14 december van dat jaar benoemd tot assistent-resident van Lebak. Op 1 november 1855 overleed hij. Enkele dagen daarvoor was hij tijdens een inspectietocht onwel geworden. Een leverkwaal was hem fataal geworden. Tegenover dd. verklaarde zijn weduwe dat hij vergiftigd was door de demang van Parang-Koedjang (*Bensen). Carolus had tijdens zijn laatste ambtstperiode gegevens verzameld over de knevelarijen van de regent. Die waren in het archief aanwezig en stelden dd. in staat snel op te treden.