Duclari

personage uit de Max Havelaar, eerste luitenant, commandant van het kleine garnizoen te Rangkas Betoeng tijdens het verblijf van Max Havelaar in Lebak. Gebaseerd op *Petrus Albertus Alexander Collard.

In afwachting van de komst van de nieuwe assistent-resident Havelaar, ontvangt controleur *Verbrugge Duclari, ‘Een krachtig mens van dertigjarigen leeftyd en flinke militaire houding’ (vw i, p. 72-73), in de pendopo. Duclari keurt Havelaars gedrag af en vertrekt wanneer het gezelschap arriveert:

‘Duclari, die niet door zijn tegenwoordigheid in de pendopo den schyn wilde aannemen als ware ook hy aan de grenzen ter verwelkoming van den adsistent-resident, die wel zyn meerdere doch niet zyn chef en bovendien een gek was, steeg te paard, en reed door zyn bediende gevolgd heen’ (vw i, p. 75).

Enige tijd later maakt Duclari kennis met Havelaar tijdens het middagmaal in het huis van de Adipati (vw i, p. 95). Ook is hij samen met Verbrugge te gast bij Havelaar, die hen na het middagmaal ‘trakteert’ op een tafelgesprek (*Geoffrin), waarin hij een en ander over zichzelf vertelt (hoofdstuk xi-xiv, vw i, p. 121-185).