Schoolmeester, de-

ps. van Gerrit van de Linde, 1808-1858, Nederlands dichter. Studeerde aanvankelijk theologie te Leiden, maar moest deze studie noodgedwongen staken. Hij vertrok toen naar Engeland waar hij kostschoolhouder werd. Tijdens zijn studententijd waren verschillende van zijn verzen, waarin hij onder andere *Feith en *Bilderdijk parodieerde, geplaatst in de Leidsche Studentenalmanak van 1830.

Vanuit Engeland publiceerde hij humoristische gedichten in de almanak Holland van Jacob van Lennep. Deze verzorgde in 1859 de uitgave van de Gedichten van den Schoolmeester. In deze bundel is het gedicht ‘De Koffy-veiling’ opgenomen, dat handelt over de verbeelding van een welgestelde koopman, de heer Dadelpracht, en diens vrouw. De Schoolmeesters ‘Grafschriften’ inspireerden m. bij zijn grafschriften op de staatsman *Thorbecke. Hierover schrijft hij in Idee 972, de inleiding van de grafschriften:

‘Ik nam een wissel op Engeland, en bestelde me by de erven van den “Schoolmeester” een behoorlyk grafschrift voor den overledene.’ (vw vi, p. 179).