Nisero, De-

naam van een Engels schip dat op 8 november 1883 op de westkust van *Atjeh strandde. De Atjehers plunderden het en hielden de bemanning tien maanden gevangen tot de Nederlandse regering, na een mislukte militaire bevrijdingsactie in januari 1884, een losgeld betaalde van f 100.000.

Op 17 juni 1884 schrijft m. aan W.A. Paap dat hij zeer bedroefd is over de kwestie met De Nisero, ‘ook die zaak draagt het hare by tot wat ik nu gemakshalve: moedeloosheid noem’:

‘Ge weet hoe ik 't Volk tegen den oorlog met Atjeh gewaarschuwd heb. (...) Niemand nam er notitie van. Toen ik den brief aan den koning publiceerde wisten slechts weinigen in Holland dat er 'n Atjeh bestond. Nog herinner ik my byv. Funke's [*G.L. Funke] verwondering toen ik hem de kopie voor dien brief zond. Hy (en ik meen *De Veer met wien hy er over sprak) kenden dat land niet. 't Scheelde weinig of hy vroeg me of ik gek was. Nu weet Nederland iets van Atjeh!’ (vw xxiii, p. 178)

(Lit. Paul van 't Veer, De Atjeh-oorlog, Amsterdam, 1980, p. 148-156)