Meerten, Jacob H. van-

Gouda 1809 - Buitenzorg 1894, voorganger van dd. als controleur te Natal. In deze functie werd ook hij geschorst door generaal Michiels (*schorsing 2), die hem in een brief aan de gouverneur-generaal inzake de veroordeling van *Si Pamaga ‘bekrompen van geestvermogens’ noemde (vw viii, p. 174). Van Meerten werd veroordeeld omdat hij opdracht gegeven had Si Pamaga te pijnigen. m. noemt hem in noot 116 (1881) van Max Havelaar ‘een zeer bekwaam man’. Hij vermeldt ook dat Van Meerten na zijn schorsing in dienst is gebleven en later meermalen eervol bevorderd werd (vw i, p. 349). In het dagboek van Mimi van 1872 bevindt zich een vel met herinneringen aan de gebeurtenissen te Natal in februari 1843. Hierin worden Van Meerten en zijn schoonvader *Van Kervel ‘gouddieven’ genoemd, die ‘schagcherden’ en handel dreven (vw xv, p. 346). *Jang di Pertoean