Kervel, Thomas A.C. van-

overl. 1863?, assistent-resident van Mandheling tijdens dd.'s verblijf te Natal. *Jang di Pertoean *Van Meerten *schorsing 2.