Correspondentiebladen

m.'s Ideeën verschenen in losse afleveringen, voorzien van (voorlopige) papieren omslagen. Bij de laatste aflevering van een bundel werd een boekband geleverd. De omslagen van de eerste twee bundels Ideeën, die bij *d'Ablaing van Giessenburg verschenen, werden door m. gebruikt om brieven publiekelijk te beantwoorden (de manuscripten hiervan zijn afgedrukt in vw xxiv, p. 594-599).

Op het eerste omslag - dat zowel voor de eerste als de tweede aflevering van de eerste bundel Ideeën gebruikt werd -, vinden we o.a. brieven aan K.v.d.B (d.i. *Kallenberg van den Bosch) en B.O. te Bolsward (d.i. *Braunius Oeberius; vw ii, p. 659 e.v.). Op het tweede correspondentieblad, dat werd gevoegd bij aflevering 3, verzoekt m. dringend om het adres van ‘de zeer geachte schrijfster van een brief uit den Haag’, d.i. *Mimi Hamminck Schepel (22 april 1862, vw x, p. 630 e.v.). *Weiland