Brief aan A.C. Kruseman

In 1851 stuurde dd. vanuit Menado een zeer uitgebreide brief aan zijn jeugdvriend *A.C. Kruseman, die inmiddels een gerespecteerd boekhandelaar-uitgever te Haarlem was geworden. Deze ‘praatbrief’ van 44 pagina's werd - geschreven tussen 24 februari en 6 mei (vw ix, 114-200; zie ook Paul van 't Veer, Het leven van Multatuli, 1979) p. 239 e.v.). dd. hoopte hiermee een begin aan zijn schrijverschap te maken.

In de brief waren gedeelten uit de *Losse Bladen uit het Dagboek van een Oud Man opgenomen. Dit ‘Dagboek’ uit Menado werd 30 jaar later door Kruseman ter hand gesteld aan *C. Busken Huet, die een deel ervan opnam in zijn schets ‘Multatuli’ voor Jan ten Brinks Onze Hedendaagsche Letterkundigen (1883-1887). De brief werd in 1948 teruggevonden.

*Gedichten van Multatuli