Wijnbergen, Henriëtte Maria (baronesse) van-

1822-1905, zuster van Tine (*Everdina Huberta van Wijnbergen), vertrok in 1845 met haar zusters naar Indië, trouwde op 6 augustus 1846 te Tjandjoer met *Baron van Heeckeren tot Waliën.