Verlovingstijd

De verlovingstijd van dd. en *Everdina van Wijnbergen (Tine) is bekend geworden door de Brieven-uitgave (dl. i) van dd.'s tweede vrouw, Mimi. dd. beschrijft in zijn brieven aan Tine onder meer zichzelf en zijn familie, geeft zijn dromen over macht en grootheid prijs, en probeert met Tine van gedachten te wisselen over seksualiteit en *huwelijk. dd. en Tine verloofden zich op 26 september 1845 te *Parakan Salak. Op 13 september was dd. benoemd tot tijdelijk ambtenaar te Krawang. Vanuit Buitenzorg, Gintong en tenslotte zijn standplaats Poerwakarta schreef hij haar zijn brieven (vw viii, p. 465 e.v.). Eind december keerde hij voor enige tijd terug naar Parakan Salak en Buitenzorg. Van 28 februari tot 1 april 1846 volgen brieven uit Poerwakarta. Na de ondertrouw op 19 maart hebben deze brieven veelal de aanhef ‘Lieve beste bruid!’