Parakan Salak

theeplantage in de Preanger Regentschappen, gedreven door *Willem van der Hucht. Hier woonde Tine vanaf haar aankomst op Java in 1845 tot haar huwelijk met dd. Deze woonde toen drie dagreizen verder, in Poerwakarta. In augustus logeerde dd. er veertien dagen. Bij zijn afscheid van Van der Hucht schreef hij een gedicht (*Salak). Op 26 september 1845 verloofen dd. en Tine zich er (vw viii, p. 451).