Tiele, Pieter Anton-

1834-1889, verloor op jonge leeftijd beide ouders, waarna hij door zijn oom van moederszijde P.N. van Kampen, opgeleid werd voor de boekhandel. Hij werkte verder bij de boekhandelaar-antiquaar en uitgever Frederik Muller en de uitgever I.A. Nijhoff. In 1853 werd hij custos aan de stedelijke bibliotheek van Amsterdam. In 1857-1861 verscheen van zijn hand de publikatie Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Na vervolgens enkele jaren werkzaam te zijn geweest bij de uitgeverij De Erven F. Bohn te Haarlem, werd hij in 1866 benoemd tot conservator Gedrukte Boeken aan de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Hij ontwikkelde zich tot een koloniaal geschiedschrijver en specialist van formaat en publiceerde in de jaren 1873-1876 in De Gids enkele studies over de reizen en veroveringen van de Portugezen. Daarnaast schreef hij in 9 afleveringen ‘De Europeërs in den Maleischen Archipel’ (Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 1877-1887). In 1879 werd hij bibliothecaris aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht; in 1886 werd hij aldaar benoemd tot doctor honoris causa.

m. maakte kennis met Tiele in de zomer van 1875, toen deze om gezondheidsredenen te Wiesbaden verbleef. Na deze ontmoeting bleven zij met elkaar corresponderen, waarbij m. hem regelmatig schrijft over taalkundige of letterkundige zaken. Ook raadpleegt hij Tiele over diverse andere zaken. Hij bedankt hem bijv. op 4 augustus 1875 voor diens informatie over *Van Meteren en vraagt inlichtingen over de auteur *Eibesius (vw xvii, p. 767). Op 22 oktober 1875 schrijft m. hem:

‘Uw vriendschap is 'n ware schat, kerel! Wat kan ik veel van U leeren. Velen zouden m'n vreugde hierover niet begrypen omdat de dingen die ik nu bedoel, thuis hooren op 'n terrein dat niet voor 't myne wordt gehouden, omdat men my veroordeelt tot uitsluitende poëterigheid.’ (vw xviii, p. 52)

Tiele stuurt hem af en toe boeken. Hierdoor maakt m. kennis met het werk van Bakhuizen van de Brink (brief aan Tiele d.d. 9 december 1877, vw xviii, p. 763).

(Lit. Dr. Pieter Anton Tiele. Documentaire bijdrage tot een biografie, 's-Gravenhage, 1981)